امیرحسین ارجمندی هستم معامله گر مدرس بورس بین الملل(فارکس).
بیش از 4 سال هست که بصورت حرفه ای در این بازار فعالیت میکنم.
من تمام نیاز های شمارا برای رسیدن به درآمد از فارکس میدانم چون خودم این راه را رفته ام و هزینه های زیادی(مالی و رمانی) برای کسب این طالاعات پرداخت کرده ام.